Học viên học Chứng chỉ Giải phẫu bệnh của các lớp sau đại học xem lịch giảng, sắp xếp thời gian xem video bài giảng thực tập của bài tương ứng trước khi đến lớp.

Bấm vào video bên dưới để xem. Chọn chế độ toàn màn hình (fullscreen) để xem video rõ nhất.

VIDEO BÀI GIẢNG THỰC TẬP

BÀI 1

 

 

BÀI 2

 

 

BÀI 3

 

 

BÀI 4

 

Top